W celu realizacji działań związanych z popularyzowaniem i rozwijaniem idei zarządzania strategicznego w sektorze publicznym powołaliśmy do życia fundację. Fundacja Administrategy Lab jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000622255.

Wśród celów działania Administrategy Lab jest m.in.

• promocja idei strategicznego zarządzania oraz polityki opartej na faktach i dowodach w instytucjach państwowych i samorządowych, innych podmiotach sektora publicznego oraz organizacjach pozarządowych;

• działanie na rzecz rozwoju kompetencji pracowników sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych;

• międzynarodowa popularyzacja polskich i środkowoeuropejskich osiągnięć naukowych z zakresu zarządzania publicznego i polityki publicznej, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych krajach przechodzących procesy transformacyjne;

• inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i wdrożeń z zakresu zarządzania publicznego i polityki publicznej;

• działania na rzecz transferu wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania publicznego pomiędzy podmiotami prowadzącymi badania naukowe i realizującymi zadania publiczne;

• pracami Fundacji kieruje Zarząd.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada.

Statut Fundacji 

 

Zarząd

    

kisilowscy fundacja

  

Maciej Kisilowski oraz Izabela Kisilowska

Izabela i Maciej Kisilowscy łączą wykształcenie na najlepszych światowych uczelniach z doświadczeniem pracy z urzędami i menadżerami publicznymi w Polsce i w regionie.

Maciej Kisilowski jest Profesorem Prawa i Zarządzania Publicznego w Central European University w Budapeszcie. Specjalizuje się w nauczaniu menadżerów najwyższego szczebla. Kieruje centrum badawczym Initiative for Regulatory Innovation, które przeprowadziło kompleksowe badania procesów zarządczych w środkowoeuropejskich urzędach. Doktor nauk prawnych i magister prawa Uniwersytetu Yale, absolwent studiów MPA z ekonomii i polityki publicznej w Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na Uniwersytecie Princeton oraz studiów MBA w Inseadzie. Jego artykuły naukowe ukazały się m.in. w Law and Social Inquiry oraz International Business Review. Realizował projekty badawcze i wdrożeniowe w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej, w Committee for Economic Development w Waszyngtonie oraz w licznych ministerstwach, urzędach regulacyjnych i samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego artykuły naukowe ukazywały się w wiodących periodykach, m.in. Law and Social Inquiry oraz International Business Review a komentarze publikowane były m.in. w Foreign Policy, Project Syndicate, Politico, EU Observer, Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej.

Izabela Kisilowska jest konsultantem w AT Kearney, jednej z czołowych międzynarodowych firm doradztwa strategicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi polskimi i środkowoeuropejskimi przedsiębiorstwami, także z instytucjami sektora publicznego. Jest doktorem nauk politycznych Uniwersytetu Cambridge, gdzie studiowała dzięki prestiżowemu stypendium Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Wcześniej prowadziła badania nad procesami decydowania politycznego, m.in. na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Yale oraz na Freie Universitat Berlin. Prywatnie małżeństwo, od niedawna szczęśliwi rodzice Adasia i Alka.

 

Rada Fundacji

 

MDrozd 1  

Maciej Drozd

Jest ekonomistą w Banku Światowym, z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w sektorze publicznym.

W latach 2010-2016 kolejno główny specjalista, naczelnik, zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 r. urzędnik służby cywilnej (uzyskal mianowanie na podstawie najwyższego wyniku spośród ponad 1000 uczestników sprawdzianu umiejętności). Do największych osiągnięć jego zespołu należy ujawnienie kilku miliardów złotych skutków projektowanych regulacji. Jego zespół przyczynił się także do awansu Polski w rankingu „Doing Business”, powstania programu „Lepsze Regulacje 2015” oraz przyjęcia Regulaminu pracy Rady Ministrów, porządkującego rządowe prace legislacyjne. Nadzorował prace nad licznymi analizami ekonomicznymi wspierającymi prace gabinetów Donalda Tuska, Ewy Kopacz oraz Beaty Szydło. Pracował także jako analityk w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego A.T. Kearney w Warszawie i Paryżu. Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, absolwent Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, National University of Singapore oraz Szkoły Głównej Handlowej. Laureat licznych międzynarodowych stypendiów i konkursów (m.in. wyróżniony przez bank Goldman Sachs tytułem "Young Global Leader").

Ryszard Horodynski  

Ryszard Horodyński

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas realizacji projektów doradczych i kierowania dużymi zespołami operacyjnymi. 

Jako inżynier z wykształcenia, łączy rozumienie nowoczesnych technologii z ich praktycznym wykorzystaniem w działalności biznesowej. Przez większą część swojego życia zawodowego jest związany z sektorem telekomunikacyjnym. Ponad 7 lat pracował w firmie strategicznego konsultingu A.T. Kearney gdzie pełnił rolę dyrektora odpowiedzialnego za realizację projektów oraz eksperta w obszarze regulacji. Zrealizował szereg projektów dla administracji publicznej, wspierając szefów urzędów centralnych w ich strategicznych i transformacyjnych działaniach. Na co dzień podejmuje też menadżerskie wyzwania związane z wychowaniem czwórki dzieci, mając nadzieję, że wysiłki włożone w usprawnienia administracji publicznej poprawią komfort życia jego potomków w Polsce.

anna osinska    

Anna Osińska

Adwokatka, starsza prawniczka w międzynarodowej kancelarii Allen & Overy.

Koncelarii Allen & Overy. Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności w obsłudze przejęć i fuzji. Uczestniczyła w szeregu transakcji zmieniających polski rynek. Anna ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW. Jest również absolwentką programu LL.M. in International Business Law na Central European University w Budapeszcie.

 
radwan03  

 

Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan – dr hab. nauk prawnych, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski.

Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W 2014 r. powołany przez Komisję Europejską do ICLEG z mandatem prac nad reformą prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W 2016 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

 
stypulkowski  

 

Leszek Stypułkowski

Prezes Zarządu oraz CEO Index Copernicus International – podmiotu wspierającego jednostki naukowe w zakresie tworzenia, parametryzacji, upowszechniania oraz wdrażana (komercjalizacji) osiągnięć naukowych w celu podniesienia innowacyjności, a przez to konkurencyjności gospodarki.

Członek z prawem głosu Grupy Sterującej projektu systemowego „Stworzenie Sytemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym - POL-on” realizowanego w partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główny architekt Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), rozwiązania stworzonego oraz wdrożonego w ramach projektu POL-on, za pomocą którego MNiSW prowadzi ewaluację polskich jednostek naukowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz stypendystą Universität Mannheim na kierunku „Marketing Międzynarodowy”, studiował również prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W ponad 18 letniej karierze zawodowej Leszek Stypułkowski zajmował najwyższe stanowiska kierownicze w międzynarodowych przedsiębiorstwach, pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki notowanej na GPW, zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych. Jako zawodowy menedżer prowadził wiele międzynarodowych projektów dotyczących zarówno ekspansji na nowe rynki jak i restrukturyzacji.

 
przemyslaw zur  

 

Przemysław Żur

Jest menedżerem w warszawskim biurze A.T. Kearney. Doradza zarządom największych korporacji na świecie, pracując przy najbardziej prestiżowych projektach w Australii, Azji i Europie.

Specjalizuje się w dużych programach transformacji przedsiębiorstw i ma szerokie doświadczenie w zakresie redukcji kosztów, strategii wzrostu, reorganizacji przedsiębiorstw, zakupach strategicznych i projektowaniu systemów prowizyjnych. Laureat nagrody A.T. Kearney Global Client Work Award 2012 za projekt zakończony największym sukcesem globalnie (1,5 mld dolarów oszczędności). Na przestrzeni ostatniego roku zarządzał zespołem doradców biznesowych w ramach jednego z największych projektów A.T. Kearney w historii, optymalizując zakupy o wartości ponad 400 mln dolarów. Absolwent ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu międzynarodowego Uniwersytetu w Antwerpii. Od wielu lat pasjonat podróży, odwiedził ponad 50 państw i mieszkał w Australii, Singapurze, Irlandii, Belgii, Grecji i Holandii.

 

Administrategia,
czyli jak osiągnąć sukces osobisty
zarządzając w administracji publicznej 

logoA     

Znajdź nas na Facebook
Fundacja Administrategy Lab 
Kontakt: start@administrategy.org  

  © Administrategy Lab