logotyp organizacji 1

 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Szczególnie ważne w działaniach Stoczni jest wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami: badaczami-akademikami oraz aktywistami społecznymi, działającymi także w organizacjach pozarządowych. Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół czterech kluczowych zagadnień: badań i ewaluacji, innowacji społecznych,partycypacji obywatelskiej oraz zbliżania wiedzy i praktyki.